Expertisecentrum Bloei

De insteek is altijd positief en concreet

Beeldcoaching en gehechtheid

De expertise van Septima Bramer is beeldcoaching. Een onderdeel van haar expertise is het ondersteunen van leerkrachten en/of leerlingen op het terrein van hechting. Je leert kijken door een ‘hechtingsbril’. De insteek is altijd positief en concreet, uitgaande van ontwikkelingsmogelijkheden.

Op basis van een ingevulde vragenlijst en een intakegesprek wordt de begeleidingsvraag helder en concreet gemaakt. Met de camera filmt Septima de leerkracht/begeleider in totaal drie keer, maximaal een half uur per keer. Na elke opname worden de beelden besproken, altijd in een opbouwende sfeer. De serie wordt afgesloten met een eindgesprek, waarin wordt besproken of het samen afgesproken doel is behaald.

Model ‘Bouwstenen van hechting’

Op De Zonnebloemschool is veel expertise op het terrein van hechting, een problematiek waar de laatste jaren een groeiende aandacht voor is. Vijf bouwstenen vormen het stevige fundament van een gezonde hechtingsrelatie. Deze vijf bouwstenen zijn: basisveiligheid, toevertrouwen, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en creativiteit. Septima: ,,Een veilige basis is zó belangrijk. Leren lukt pas als de leerling zich veilig en vertrouwd voelt.” Voor de leerling is het belangrijk dat de leerkracht de juiste bouwsteen aanbiedt. Zo kunnen ze samen verder groeien en bouwen, met behulp van beeldcoaching, aan herstel, balans en relatie.

Workshops en materialen

Expertisegroep BLOEI biedt ook workshops en materialen aan op het terrein van hechting. Bijvoorbeeld een prentenboek, lijst met tips, etc.

Aanspreekpunten Nicole Bodewitz en Karen Deinum
Experts Septima Bramer
ExpertiseBeeldcoaching en gehechtheid
KostenDe kosten worden berekend op basis van maatwerk

De experts van Expertisecentrum Bloei

Septima Bramer

Beeldcoach, gespecialiseerd in hechting

Nicole Bodewitz

Coördinator BLOEI Mail

Karen Deinum

Coördinator BLOEI Mail