Expertisecentrum BLOEI

Rots en Water

Rots en Water

Psycho-fysieke training weerbaarheid en sociale vaardigheid

Rots en Water, de psycho-fysieke training sociale vaardigheid, is op De Zonnebloemschool  bijna net zo gewoon als taal, rekenen en handvaardigheid. Er is op deze school op het terrein van weerbaarheid en zelfvertrouwen veel expertise opgebouwd. Rots en Water richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Rots staat onder meer voor stevigheid, opkomen voor jezelf. Water staat voor beweeglijkheid, je verbinden met de ander.

Rots en Water van Karen Deinum en haar collega’s is vooral bewegen, doen, plezier hebben en ervaren. Spelenderwijs wordt er aandacht geschonken aan belangrijke zaken als zelfvertrouwen, zelfbeheersing, communicatie, lichaamstaal, zelfreflectie, het aangeven van grenzen en het respectvol omgaan met de grenzen van een ander. Leerlingen leren dat ze altijd de keuze hebben hoe ze in bepaalde situaties reageren. Door actief te zijn voelen kinderen zelf wat ze prettig vinden en wat niet.

De non-verbale houding die een kind aanneemt is ook heel belangrijk. Karen Deinum geeft het mooie voorbeeld van een oud-leerling, deelnemer aan Rots en Water, die, onbewust, in elkaar dook als hij jongeren op straat tegenkwam. ,,Nu fietst hij ze voorbij en blijft rechtop zitten. Hij voelt zich er veel prettiger bij.’’

Voorafgaand aan de training wordt aan de ouders/verzorgers desgewenst een informatieavond aangeboden. Ook die is actief! Vervolgens gaat de groep acht weken achter elkaar, één uur in de week, werken met één van onze trainers. Bij een groep die groter is dan twaalf, zetten we twee trainers in. Tussendoor is er een evaluatiemoment met de leerkracht/groepsleider waarbij wordt gekeken of er nog een verlenging van één of twee lessen nodig is.

Rots en Water kan per klas worden aangeboden of in een kleine groep, afhankelijk van de behoefte.  In overleg kunnen meer specifieke doelen worden afgesproken. Wij opereren altijd vraaggericht!

Aanspreekpunten Karen Deinum en Nicole Bodewitz
Experts Rots en Water trainers
ExpertiseGecertificeerde trainer Rots en Water, R&W ASS, R&W verstandelijke beperking, R&W meisjes en vrouwen, R&W basisschoolbreed, R&W trauma+rouw
KostenAfhankelijk van de grote van de groep

De experts van Expertisecentrum Bloei

Rots en Water trainers

Karen Deinum

Coördinator BLOEI Mail

Nicole Bodewitz

Coördinator BLOEI Mail