Leskisten
ADHD
ASS
Fragiele X-syndroom
Syndroom van Down

Vier leskisten stoornissen en syndromen

In het kader van het Passend Onderwijs is het belangrijk dat iedere leerkracht zich bekwaam voelt in het omgaan met leerlingen met een stoornis of syndroom. Daarnaast kan het zijn dat een leerling in uw klas zich niet in hetzelfde tempo ontwikkelt als zijn klasgenoten. Onze collega’s komen graag helpen ontdekken welke kennis u mist, of willen u ondersteunen bij het signaleren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze collega’s hebben vier leskisten gemaakt die u zou kunnen inzetten in de klas of op de groep. U kunt dit zelf begeleiden aan de hand van de handleiding. U kunt er ook voor kiezen om dit alles door ons te laten begeleiden.

U kunt kiezen uit de leskisten:

ADHD

Bij ADHD denken mensen aan druk, korte spanningsboog en vervelend gedrag. Dit is bij ieder kind anders en daarom soms lastig te begrijpen. In deze lesbox wordt uitgelegd wat ADHD is en welk gedrag hier in de klas bij kan horen.

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) houdt in dat leerlingen moeite hebben in het contact met hun omgeving, moeite hebben met communicatie en de verwerking van informatie. In deze lesbox wordt uitgelegd welk gedrag past bij een leerling met ASS en hoe een leerkracht hier adequaat op kan reageren. Ook wordt er uitgelegd hoe klasgenoten kunnen omgaan met een leerling met ASS en hoe zij hem of haar kunnen helpen.

Fragiele X-syndroom

Het Fragiele X-syndroom is een syndroom wat niet vaak voorkomt op de basisschool, maar dit is wel mogelijk. Het Fragiele X-syndroom komt voort uit het ontbreken van het FMR1-eiwit. Fragiele X verwijst naar een breekbare, fragiele, plaats op het X-chromosoom. Dit syndroom is een erfelijke aandoening, die meestal een verstandelijke beperking tot gevolg heeft.

Syndroom van Down

Kinderen met het Syndroom van Down hebben net iets meer dan andere kinderen, namelijk een extra chromosoom. Dat maakt ze meer dan gewoon. Het begeleiden van deze kinderen vraagt een bijzondere aanpak; meer doen dan het gewone, passend bij het kind. Deze lesbox geeft door middel van een kwartet en prentenboek een helder beeld van wat het Syndroom van Down is. Zeer geschikt om in de klas uit te voeren!

Aanspreekpunten Nicole Bodewitz en Karen Deinum
ExpertiseLeskisten ADHD, ASS, Fragiele X-syndroom, Syndroom van Down
KostenDe kosten voor deze leskist zijn afhankelijk van de keus of u dit met of zonder expert wil ontvangen