Expertisecentrum Bloei

Coaching bij gedragsproblemen

Opvoeden doe je samen

Jacolien van Urk en Iris Blaak zijn goed opgeleide, ervaren docenten in het speciaal onderwijs. Vrijwel alle gedragsproblemen hebben ze meegemaakt. Ze weten wat werkt en wat niet werkt. Die kennis en ervaring stellen ze graag ook beschikbaar als coach bij gedragsproblemen, om zoveel mogelijk kinderen een goede ontwikkeling te geven.

Een opdracht begint vrijwel altijd met een observatie of een oriënterend gesprek. Iris en Jacolien zien vaak al snel dat kleine aanpassingen voor krachtige verbeteringen kunnen zorgen. In workshops kunnen zij leerkrachten, begeleiders of (gast)ouders bijvoorbeeld laten ervaren hoe lastig het is om prikkels in je omgeving te negeren wanneer je ADHD hebt, of kunnen zij handvatten geven om structuur aan te brengen voor een kind met autisme. Stapsgewijs leren docenten en begeleiders het moeilijk verstaanbare gedrag van hun kinderen beter te verstaan. Want elk kind wil gezien worden en met elk gedrag heeft hij of zij, vaak onbewust, een doel.

Dat het als docent in het reguliere onderwijs, of als begeleider in de kinderopvang of bij een vereniging, soms niet lukt om kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag goed te begeleiden begrijpen Jacolien en Iris goed. Maar ze betreuren het dat dit soms wordt gevoeld als persoonlijk falen. Ik kan het niet! Schakel Expertisecentrum BLOEI in en laat je ondersteunen.

Ons expertisecentrum kan ter kennismaking eventueel ook beginnen met de verzorging van een informatieve ouderavond. Opvoeden doe je immers samen, oftewel: ‘It takes a village to raise a child’.

Aanspreekpunten Nicole Bodewitz en Karen Deinum
Experts Iris Blaak en Jacolien van Urk
Expertise Coaching bij gedragsproblemen
KostenDe kosten worden berekend op basis van maatwerk

De experts van Expertisecentrum Bloei

Iris Blaak

Leerkracht en expert in het begrijpen van moeilijk verstaanbaar gedrag

Jacolien van Urk

Leerkracht en expert in het begrijpen van moeilijk verstaanbaar gedrag

Nicole Bodewitz

Coördinator BLOEI Mail

Karen Deinum

Coördinator BLOEI Mail