Expertisecentrum BLOEI

Een brug slaan naar de samenleving

Onze experts bieden ondersteuning op het niveau van kind, leerkracht, school en ouder

Expertisecentrum BLOEI  wil kinderen, leerkrachten, scholen en ouders door middel van voorlichting, training en scholing handvatten bieden om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen en te begeleiden. Daardoor kunnen kinderen, jongeren en ouderen met een beperking hun talenten en kwaliteiten beter inzetten in de samenleving en daarin ook zo goed mogelijk integreren. 

Ons expertisecentrum komt voort uit De Zonnebloemschool, school voor speciaal onderwijs in Emmeloord. De Zonnebloemschool is een grote gestaag groeiende stabiele schoolorganisatie. Het team bestaat momenteel uit bijna honderd gedreven (parttime) docenten en begeleiders die zo’n 240 leerlingen onderwijzen en begeleiden.

Dat dit op een kwalitatief hoog niveau gebeurt blijkt mede uit het feit dat De Zonnebloemschool in 2020 (opnieuw) het predicaat Excellente School kreeg. Excellente scholen zijn scholen die zowel op de kernvakken als daarbuiten zeer goede resultaten behalen. Aandacht voor het kind als individu (elk kind heeft talent) is diep in de cultuur van De Zonnebloemschool verankerd.

Dankzij deze cultuur, een organisatie die staat als een huis en vooral dankzij onze gemêleerde groep leerlingen met zeer diverse begeleidingsvragen, hebben wij een groot aantal expertises ontwikkeld. Onze deskundigheid bieden wij graag ook buiten De Zonnebloemschool aan, om meer kinderen de beste begeleiding te bieden die er is.

Zoveel expertise zo dichtbij! Neem vrijblijvend contact op met Expertisecentrum BLOEI voor een kennismakingsgesprek.