Het rouwen van kinderen verdient meer aandacht op scholen

Rouwbegeleiding

Niet alleen het overlijden van een dierbare zorgt ervoor dat kinderen in een rouwsituatie terecht kunnen komen. Dit kan ook het gevolg zijn van een echtscheiding, een verhuizing, etc. Jacoline de Wal, rouwcoördinator van de Zonnebloemschool, is de rouwspecialist van Expertisecentrum BLOEI. Jacoline vindt dat het rouwen van kinderen meer aandacht op scholen verdient, dat er op dit terrein meer pro-actief kan worden gewerkt. En dat vraagt om specialistische begeleiding.

Als het gaat om rouwen van kinderen werkt Jacoline met een prachtig beeld. Ze legt de tekening van een boom op tafel, met een flinke bos bladeren boven de dwarse lijn in het midden en een uitgebreid wortelstel onder de lijn. Boven de lijn is wat leerkrachten bij een rouwend kind vaak zien: concentratieproblemen, kort lontje, maar ook lachen, spelen met vriendjes, etc. Onder de lijn is er wat ze niet zien: terugtrekken, slapeloosheid, angst. etc. Jacoline: ,,Een kind rouwt op een natuurlijke manier. Dit is niet te voorspellen en soms ook moeilijk te verstaan. Maar elk kind moet voelen, weten; als er wat is, dan kan ik naar de leerkracht.’’

Jacoline kan met haar specialisme elke (school)organisatie van dienst zijn. Dat begint met het opstellen van een protocol. Wat doen we als een kind in een rouwsituatie terecht komt? Ze heeft ook veel tips over het speels inzetten van materialen. De rouwspecialist van Expertisecentrum BLOEI is ook uitstekend in staat om andere rouwspecialisten op te leiden, onder meer om duidelijk te maken wat rouw met een kind doet. Waardoor er in de organisatie een vraagbaak aanwezig is, iemand die gevraagd en ongevraagd tips kan geven.

Jacoline heeft een missie: ,,Ik hoop het rouwen binnen het onderwijs een vaste plek te geven. Dit hoort bij het leven. Iedereen heeft ermee te maken. Bij sommige kinderen hoef je weinig extra’s te doen, maar bij anderen wel. Dit is zo belangrijk!’’

Aanspreekpunten Nicole Bodewitz
Experts Jacoline de Ruig
ExpertiseRouwbegeleiding bij overlijden en ook scheiding
KostenDe kosten worden berekend op basis van maatwerk.

De experts van Expertisecentrum Bloei

Jacoline de Ruig

Leerkracht en rouwspecialist bij Bloei.

Nicole Bodewitz

Coördinator BLOEI Mail